ร้านค้าออนไลน์ www.reading.co.th

Facebook https://www.facebook.com/Nabupublishing

บริการลูกค้า orders@reading.co.th

ฝ่ายขายและการตลาด, ออกบูธ, งานหนังสือ, International Rights

siripen.areenukul@reading.co.th

ฝ่ายบัญชี reading.room.acc@gmail.com 

ติดต่อเสนอต้นฉบับภาษาต่างประเทศ taiseibooks@gmail.com

ติดต่อสมัครแปลนิยาย taiseibooks@gmail.com

ติดต่อเสนอต้นฉบับภาษาไทย อ่านที่นี่